ACER, ALUMINI I ACER INOXIDABLE

 

• Manipulació i transformació de tubs estructurals i planxes.

• Processos de soldadura

• Tall, tall de làser i transformació

• Plegat

• Punxonament

• Muntatge de subconjunts de soldadura

• Prototips i peces de mostra

• Fabricació d’estructures i subconjunts per a carrosseries i maquinaria agrícola

• Sèries artesals de transformació de peces

• Fabricació i muntatge de grups per a camions i sistemes d'embalatges

• Disseny i fabricació de contenidors específics i universals
• Aplicació de pintura liquida en cabina d'assecatge fins a 60ºC
• Transport pròpi

• Oficina tècnica